پروژه ها

پروژه های ساخته شده توسط

مبل فرازنده

پروژه خانوم دکتر فرزاد فر

پروژه خانوم دکتر فرزاد فر

 • ۱ دی۱۳۹۸

این پروژه توسط خانوم دکتر فرزاد فر در پاییز و زمستان ۱۳۹۸ دریافت شد 

دیدن پروژه
۱ دی۱۳۹۸
۱ مرداد ۱۴۰۱
پروژه آقای ماتوری

پروژه آقای ماتوری

 • ۱ مرداد ۱۴۰۱

این پروژه توسط آقای ماتوری در تابستان ۱۴۰۱ دریافت و تحویل داده شد

دیدن پروژه
پروژه لوکسا هوم

پروژه لوکسا هوم

 • ۱ بهمن ۱۴۰۱

این پروژه در زمستان ۱۴۰۱ اجرا و تحویل داده شد

دیدن پروژه
۱ بهمن ۱۴۰۱
۱ بهمن ۱۴۰۱
پروژه مهندس کاظمی

پروژه مهندس کاظمی

 • ۱ بهمن ۱۴۰۱

این پروژه در اسفند ۱۴۰۱ تکمیل و تحویل داده شد.

دیدن پروژه
پروژه آقای حکمتی

پروژه آقای حکمتی

 • ۱ خردادماه ۱۴۰۲

این پروژه در اردیبهشت ۱۴۰۲ سفارش داده شد و در اول خرداد تحویل داده شد

دیدن پروژه
۱ خردادماه ۱۴۰۲
۱ تیرماه ۱۴۰۲
پروژه بزرگ آقای بیرانوند

پروژه بزرگ آقای بیرانوند

 • ۱ تیرماه ۱۴۰۲

این پروژه در اول خرداد سال۱۴۰۲ سفارش داده شد و هنوز پروژه به اتمام نرسیده

دیدن پروژه
پروژه سرکار خانم حاجیان

پروژه سرکار خانم حاجیان

 • ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲

کاناپه یو کریستوفر گای، در مرداد ماه سفارش داده شد و در شهریورماه تکمیل شد.

دیدن پروژه
۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲
۱مرداد ۱۴۰۲
سرویس مبل مستر انرژی

سرویس مبل مستر انرژی

 • ۱مرداد ۱۴۰۲

سرویس مبل آقای کرانی معروف به مستر انرژی در تابستان ۱۴۰۲ دریافت و تحویل داده شد

دیدن پروژه
پروژه خانم لطفی از قزوین

پروژه خانم لطفی از قزوین

 • ۱شهریور۱۴۰۲

پروژه سرکارخانم لطفی در تابستان ۱۴۰۲  سفارش داده شده و تحویل داده شد.

دیدن پروژه
۱شهریور۱۴۰۲
۱ آبان ۱۴۰۲
پروژه سرکار خانم آذر

پروژه سرکار خانم آذر

 • ۱ آبان ۱۴۰۲

پروژه سرکار خانم آذر در اوایل پاییز ۱۴۰۲ سفارش داده شد و در اواخر آبان ماه تحویل داده شد.

دیدن پروژه
پروژه آقای سمیعی از تهران

پروژه آقای سمیعی از تهران

 • ۱ آذرماه ۱۴۰۲

پروژه آقای جواد سمیعی در آبان ماه سفارش داده شد و در اوایل دی ماه تکمیل و تحویل داده شد.

دیدن پروژه
۱ آذرماه ۱۴۰۲
۱ دی ماه ۱۴۰۲
پروژه خانم صدیقی از تهران

پروژه خانم صدیقی از تهران

 • ۱ دی ماه ۱۴۰۲

پروژه سرکار خانم صدیقی از تهران در اوایل آذرماه سفارش داده شد و در اوایل دی ماه تحویل داده شد.

دیدن پروژه
پروژه آقای علی خدری از بندر گناوه

پروژه آقای علی خدری از بندر گناوه

 • ۱ دی ماه ۱۴۰۲

پروژه آقای علی خدری از بندر گناوه در اواسط دی ماه سال ۱۴۰۲ سفارش داده شد و در عرض کمتر از یک ماه ساخته و تحویل داده شد.

دیدن پروژه
۱ دی ماه ۱۴۰۲
۱۵ دی ماه ۱۴۰۲
پروژه آقای سعادت خان جلال زی

پروژه آقای سعادت خان جلال زی

 • ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲

پروژه آقای سعادت خان جلال زی در ماه آذر سفارش داده شد و در دی ماه تحویل داده شد.

دیدن پروژه
پروژه خانم افسون از شیراز

پروژه خانم افسون از شیراز

 • ۳۱ December 2018

پروژه مبل نیم دایره چرم برای خانم افسون از شیراز در اوایل ماه آدر سفارش داده شد و در ماه دی تکمیل شد.

دیدن پروژه
۳۱ December 2018
۱ اسفند ماه
پروژه گیم نت شیراز

پروژه گیم نت شیراز

 • ۱ اسفند ماه

پروژه پیم نت شیراز با مدل کاناپه گارنت در ماه دی سفارش داده شد و در ماه اسفند نیز آماده ارسال به شیراز شد.

دیدن پروژه
پروژه خانم عباسی از لار استان فارس

پروژه خانم عباسی از لار استان فارس

 • ۱ اسفند ماه

پروژه مبل نیم دایره خانم عباسی از استان فارس در مدت یک ماه تکمیل و تحویل داده شد.

دیدن پروژه
۱ اسفند ماه
اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
سفارش برازجان استان بوشهر

سفارش برازجان استان بوشهر

 • اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سفارش برازجان استان بوشهر در تاریخ فروردین سال ۱۴۰۳ سفارش داده شد و در اردیبهشت ماه این سال تحویل داده شد.

دیدن پروژه
پروژه اداری نیاوران

پروژه اداری نیاوران

 • اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

پروژه اداری نیاوران در مدت یک ماه تکمیل و تحویل داده شد.

دیدن پروژه
اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
خرداد ۱۴۰۳
سفارش پوشاک اطمینان مشهد

سفارش پوشاک اطمینان مشهد

 • خرداد ۱۴۰۳

پروژه پوشاک اطمینان مشهد در اردیبهشت ماه سفارش داده شد و در خرداد ماه تکمیل و تحویل داده شد.

دیدن پروژه